گردنبند فیروزه ی♈ قلب یخی ♈

322,000 تومان
تضمین اصل بودن تمامیه سنگ ها✅ قلب یخی :گردنبند فیروزه و عقیق آسمانی برای جذب آرامش و موفقیت✔ سنگ های استفاده شده: سنگ فیروزه(قلب وسط گردنبند)✔ عقیق آسمانی(دور گردنبند)✔

دستبند سنگ دوردیفه ی دکمه دار ♈ نارسیس ♈

300,000 تومان
تضمین اصل بودن تمامیه سنگ ها✅ نارسیس:دستبند جذب سخاوت و ثروت و جذابیت✔ سنگ های استفاده شده: عقیق سلیمانی✔ عقیق آتشفشانی✔ عقیق سرخ ✔ حدید✔

دستبند سنگ دوردیفه ی ♈ عشق ♈

299,000 تومان
تضمین اصل بودن تمامیه سنگ ها✅ عشق: تقویت چاکرا های عشق و هدف  💝✔ استفاده از بهترین عقیق های موجود: عقیق مشتری کبود✔ عقیق آتششانی ✔  

دستبند سنگ ♈ هفت چاکرا ♈

198,000 تومان
تضمین اصل بودن تمامیه سنگ ها✅ هفت چاکرا (مظهر اندیشه): تقویت تمام چاکرا های بدن 💝✔ استفاده از بهترین عقیق های موجود: عقیق چشم سیاه✔ عقیق آسمانی✔ عقیق مشتری✔ عقیق سلمانی ✔ عقیق سرخ ✔ چشم ببر ✔ حدید ✔

دستبند سنگ دوردیفه ی ویژه ی 🛕♈ دنیرا ♈🛕

363,000 تومان
تضمین اصل بودن تمامیه سنگ ها✅ دنیرا(الهه ی عشق): تقویت تمامی چاکرا های بدن💖✔ سنگ های استفاده شده: تمامی سنگاهای خاص و قیمتی(عقیق)✔  

دستبند سنگ ♈ الانا ♈

175,000 تومان
تضمین اصل بودن تمامیه سنگ ها✅ الانا(روشنایی):دستبند زندگی بخش و آرامش دهنده✔ سنگ های استفاده شده: عقیق آسمانی✔ عقیق مشتری✔ عقیق مشتری کبود✔

دستبند سنگ ♈ هفت چاکرا ♈

198,000 تومان
تضمین اصل بودن تمامیه سنگ ها✅ هفت چاکرا (مظهر اندیشه): تقویت تمام چاکرا های بدن 💝✔ استفاده از بهترین عقیق های موجود: عقیق چشم سیاه✔ عقیق آسمانی✔ عقیق مشتری✔ عقیق سلمانی ✔ عقیق سرخ ✔ چشم ببر ✔ حدید ✔

دستبند سنگ دوردیفه ی ♈ عشق ♈

299,000 تومان
تضمین اصل بودن تمامیه سنگ ها✅ عشق: تقویت چاکرا های عشق و هدف  💝✔ استفاده از بهترین عقیق های موجود: عقیق مشتری کبود✔ عقیق آتششانی ✔  

دستبند سنگ دوردیفه ی دکمه دار ♈ نارسیس ♈

300,000 تومان
تضمین اصل بودن تمامیه سنگ ها✅ نارسیس:دستبند جذب سخاوت و ثروت و جذابیت✔ سنگ های استفاده شده: عقیق سلیمانی✔ عقیق آتشفشانی✔ عقیق سرخ ✔ حدید✔

دستبند سنگ دوردیفه ی🛕♈ 21 چاکرا ♈🛕

330,000 تومان
تضمین اصل بودن تمامیه سنگ ها✅ 21 چاکرا : تقویت شدید چاکراهای کل بدن👊✔ سنگ های استفاده شده: تمامی سنگ های خاص و قیمتی✔    

دستبند سنگ دوردیفه ی ♈ عشق ♈

299,000 تومان
تضمین اصل بودن تمامیه سنگ ها✅ عشق: تقویت چاکرا های عشق و هدف  💝✔ استفاده از بهترین عقیق های موجود: عقیق مشتری کبود✔ عقیق آتششانی ✔  

دستبند سنگ ♈ هفت چاکرا ♈

198,000 تومان
تضمین اصل بودن تمامیه سنگ ها✅ هفت چاکرا (مظهر اندیشه): تقویت تمام چاکرا های بدن 💝✔ استفاده از بهترین عقیق های موجود: عقیق چشم سیاه✔ عقیق آسمانی✔ عقیق مشتری✔ عقیق سلمانی ✔ عقیق سرخ ✔ چشم ببر ✔ حدید ✔